Un de cada quatre estudiants de màsters a Catalunya i un de cada tres estudiants de doctorat és internacional

La presència d’estudiants estrangers a les universitats catalanes ha augmentat significativament durant els últims anys, passant de 13.701 alumnes en el curs  2008-09 a 21.932 en el 2013-2014.

Segons les últimes xifres publicades per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, un de cada quatre estudiants de màsters a Catalunya és estranger. Encara és major la taxa d’alumnes estrangers que cursen doctorats (el 35,9%, més d’un de cada tres alumnes). En canvi, la taxa d’alumnes estrangers en graus universitaris és molt més baixa (4,7%).

Quant a la seva procedència, varia considerablement segons el tipus d’estudis universitaris que cursen: en els graus abunden els estudiants procedents de la resta de països europeus (representen el 54,7% del total d’alumnes internacionals, mentre que el 27,9% procedeixen de països d’Amèrica Llatina), en canvi, la proporció s’inverteix en el cas dels màsters (el 43,7% són llatinoamericans i el 30,7% europeus) i els doctorats (48,9% llatinoamericans i 32,7% europeus).

Per tipologia d’estudis, els principals països d’origen també són diferents: pel que fa als graus universitaris, els més freqüents són els estudiants procedents de França (11,5%), Andorra (8,3%), Itàlia (7,7%) i Romania (6,8%), en els màsters, hi ha més alumnes de Colòmbia (11,1%), la Xina (7,38%), Itàlia (6,52%) i Mèxic (6,1%), i en els doctorats EEES: Itàlia (12,4%), Colòmbia (10,1%), Mèxic (10,0%), Xile (9,0%) i el Brasil (4,5%).

Cal tenir en compte que els estudiants d’Erasmus, de convenis bilaterals entre universitats i d’altres programes propis de cada centre universitari no es comptabilitzen en aquestes dades. En el curs 201-32014, una mica menys de 6.500 estudiants van venir a Catalunya per participar en algun d’aquests programes universitaris, dels quals una mica més de 4.000 eren Erasmus.

 

Font: http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150916/54435283750/universitarios-extranjeros-catalunya.html