Increment de la matrícula i internacionalització de les universitats europees

Segons un recent informe de l’Associació Europea d’Universitats (EUA)  Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities el 62% de les universitats han tingut un increment de matricula en els darrers cinc anys, especialment d’estudiants de fora de la Unió Europea. L’enquesta reuneix respostes de 451 universitats de 46 països, que sumen aproximadament 10 milions d’estudiants.

Tendències 2015 destaca el compromís de la Unió Europea per arribar almenys al 40% de persones 30-34 anys amb estudis universitaris. “Molts països d’Europa,” afegeix l’informe, “s’han interessat per l’ampliació de la participació i l’accés a l’educació superior.”

Una de les estratègies per dur-ho a terme és la internacionalització de l’alumnat. Gairebé totes les universitats enquestades han afirmat tenir una estratègia d’internacionalització: el 50% té una estratègia internacional especialitzada, el 8% té la intenció de desenvolupar-ne, i el 35% han incorporat la internacionalització com un element d’una estratègia institucional més àmplia.

La majoria de les universitats europees citen la UE (seguit d’Àsia i Amèrica) com a destí geogràfic principal de les seves activitats internacionals, incloent programes d’intercanvi, la contractació internacional, programes conjunts i altres enllaços transfronterers. Com a resultat, el 69% de les universitats europees ha registrat un augment de la matrícula de fora de la UE des de 2010 i un 64% d’increment de la matrícula d’estudiants de la UE. “El creixement dels estudiants internacionals, de la UE i de fora de la UE, és el canvi més freqüent que s’ha produït”, afegeix l’informe, “sobretot a Àustria, Irlanda, Lituània, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, Suïssa i Turquia.”

Un dels resultats és el canvi en la composició de l’estudiantat universitari i l’augment de la diversitat, com ara la matriculació d’estudiants grans, amb discapacitat, pertanyents a grups desafavorits, minories ètniques, i estudiants que no acompleixen els requisits d’entrada estàndard.