Via Universitària participa a la Conferència internacional Educació Superior i Agenda 2030 de Nacions Unides

Els propers 8 i 9 d’octubre Barcelona acollirà, de la mà de la Associació Internacional d’Universitats (IAU), a més de 40 experts en educació superior. L’objectiu? Desenvolupar el full de ruta de les Institucions d’Educació Superior  en la nova l’agenda educativa de la UNESCO dels propers 15 anys en matèria de responsabilitat social universitària. El projecte Via Universitària no podia faltar a la cita!

Al recent informe Repensar l’educació , la UNESCO  ha revisat i actualitzat l’influent Informe Delors 1996 , urgint-nos a «replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge», des d’una «visió holística» que «superi les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics», i alertant-nos del risc de posar tot l’èmfasi «en els resultats dels processos educatius deixant de banda el procés d’aprenentatge».

En el marc de la nova agenda, la  UNESCO reafirma en la necessitat de defensar una visió humanista de l’educació, centrada en sostenir i afavorir la dignitat, la capacitat i el benestar de la persona humana en relació amb els altres i amb la natura.

Quin impacte tenen aquests valors en l’agenda de l’educació superior? La  UNESCO formula algunes preguntes que requereixen d’una reflexió aprofundida i de les quals la Conferència internacional Educació Superior i Agenda 2030 de Nacions Unides se’n farà ressò:

  • Quin és el lloc i el rol de l’Educació Superior en l’execució dels nous objectius de l’Educació 2030 de Nacions Unides? Què podem fer des de les nostres institucions?
  • Per mitjà de quins mecanismes i vies podem assegurar una educació superior més inclusiva? Com vetllem per la paritat de gènere i garantim oportunitats d’accés per tothom?
  • Com transformem l’escenari educatiu? Com transitem cap a un enfocament més fluid de l’aprenentatge en que les institucions formals interactuïn amb experiències educatives menys formalitzades (xarxes socials, aprenentatge mòbil, MOOC,..)?
  • En un context de major competitivitat global en el que els nous mètodes d’educació a distància i en línia transformen l’experiència de l’estudi fins i tot al campus, com redefinim el paper de les institucions d’educació superior?
  • Més enllà de les estadístiques educatives i les posicions en rànquings internacionals, quin és el rol de l’educació superior en la formació de ciutadans crítics i socialment compromesos i responsables, a més de professionalment competents? Quin ha de ser el contracte social que vincula les institucions d’educació superior amb la societat?

Cal subratllar que l’interès de l’enfocament humanista de l’educació no rau solament en els valors i principis ètics que defensa, sinó en l’impacte que té aplicar aquesta visió sobre el disseny de processos d’aprenentatge i la definició de les competències clau al  SXXI. I en aquesta definició l’espai d’educació superior hi té molt dir i un llarg camí a recórrer.

Inscriu-te a la Conferència des d’aquí.