Jornada Fòrum Vives sobre intercomprensió lingüística a la Universitat de Barcelona

Barcelona, Castelló de la Plana, Palma.- 20/11/2015.- La Universitat de Barcelona (UB) organitza en el marc del Fòrum Vives una Jornada sobre la intercomprensió lingüística en l’educació superior, que tindrà lloc el proper 1 de desembre.

A través de conferències i comunicacions, la jornada proposa una reflexió sobre l’abast actual de la intercomprensió com a eina per a l’accés a la comprensió de les llengües d’una mateixa família lingüística.

L’activitat s’obrirà amb una benvinguda a càrrec de Manel Viader, vicerector de Política Docent i Lingüística de la UB i M. Teresa Garcia, del Comissionat per al Multilingüisme de la UB. La primera conferència anirà a càrrec d’Isabel Uzcanga, de la Universitat de Salamanca, i a continuació se succeiran diferents comunicacions:

· «Una app per jugar amb la intercomprensió», Virgínia Castillo (Universitat Autònoma de Barcelona).

· «De la comprensió a l’expressió?», Joan Masnou (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya).

· «La Universitat de Barcelona i la intercomprensió», Eulàlia Vilaginés (Universitat de Barcelona. Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà).

· «La intercomprensión en lenguas románicas en el Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB», Eric Martin (Universitat Autònoma de Barcelona).

· «La intercomprensió, cresol de valors europeus amb projecció global», Encarnación Carrasco (Université de Grenoble – Alpes i Universitat de Barcelona).

· «Documentació universitària i intercomprensió», Jaume Palau (Universitat de Barcelona).

· «La intercomprensió a la Universitat Pompeu Fabra», Esteve Clua (Universitat Pompeu Fabra).

Inscripcions: ací