Més de 70 cursos de llengua per optimar la teua formació a les universitats

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 13.01.2016.- La Guia de cursos de llengua ofereix a dia d’avui 72 cursos de llengües (català, espanyol, francés, anglés, alemany, italià) per als pròxims mesos, que serviran per millorar la capacitació lingüística de l’estudiantat, el personal universitari i els professionals dels territoris de parla catalana.

Amb un sistema que facilita la navegació a l’usuari, la Guia permet accedir a totes les possibilitats formatives en aquest àmbit en el si de les universitats de la regió Vives.

Els cursos s’imparteixen el modalitat presencial i a distància i comprenen diferents nivells, des del nivell iniciació fins a cursos de nivell avançat. Tots els curos de la Guia són impartits pels serveis de llengües de les universitats de la regió Vives i molts d’ells compten amb reconeixement acadèmic.