Vídeos de la Lliga de Debat Universitària 2016

DEBATS DE LA FASE ELIMINATÒRIA


Dilluns, 25 d’abril de 2016

18 h – 18.45 h UAB – UdL
19.15 h – 20 h UA – URV

 

Dimarts, 26 d’abril de 2016

9 h – 9.45 h UJI – UB
10.15 h – 11 h UdG – UPV
11.30 h – 12.15 h UIC – UOC
12.45 h – 13.30 h UIB – URL
14 h – 14.45 h UAB – UMH
16 h – 16.45 h UA – UPF
17.15 h – 18 h UdL – UIC
18.30 h – 19.15 h URV – UIB
19.45 h – 20.30 h UB – UOC

 

Dimecres, 27 d’abril de 2016

9 h – 9.45 h UPV – URL
10.15 h – 11 h UJI – UMH
11.30 h – 12.15 h UdG – UPF
12.45 h – 13.30 h UAB – UIC
14 h – 14.45 h UA – UIB
16 h – 16.45 h UdL – UOC
17.15 h – 18 h URV – URL
18.30 h – 19.15 h UB – UMH
19.45 h – 20.30 h UPV – UPF

 

Dijous, 28 d’abril de 2016

9 h – 9.45 UJI – UIC
10.15 h – 11 h UdG – UIB
11.30 h – 12.15 h UAB – UB
12.45 h – 13.30 h UA – UPV
14 h – 14.45 h UdL – UMH
16 h – 16.45 h URV – UPF
17.15 h – 18 h UJI – UOC
18.30 h – 19.15 h UdG – URL

 

Divendres, 29 d’abril de 2016

DEBATS DE LA SEMIFINAL

8.30 h – 9.15 h UJI – UdG
9.45 h – 10.30 h UdL – UPF

DEBAT DE LA FINAL I CLOENDA DE LA LLIGA DE DEBAT UNIVERSITÀRIA

12.30 h – 14.30 h UdG – UPF