La Generalitat Valenciana facilita l’homologació dels certificats de coneixement de català emesos a Catalunya i Illes Balears, i tots els de les universitats de la Xarxa Vives

23 de gener de 2017 El País
 23 de gener de 2017  El País