La Generalitat Valenciana facilita l’homologació dels certificats de coneixement de català emesos a Catalunya i Illes Balears, i tots els de les universitats de la Xarxa Vives

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.-24/01/2017.- El conseller d’Educació, Investigació Cultura i Esport, Vicent Marzà acompanyat pel director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano van presentar ahir la nova Ordre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JCQV) que inclou els nou models de proves que tenen com objectiu incentivar l’ús de la llengua i adequar-se al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Entre les principals novetats de l’Ordre, també s’inclou l’homologació dels certificats de coneixement de català emesos per les universitats valencianes, de la resta de l’àmbit lingüístic englobades a la Xarxa Vives d’Universitats i de la Generalitat de Catalunya i el Govern Balear.

L’Ordre presenta també una renovació important en tres grans eixos: els nous certificats oficials i programes, la creació d’un cos altament qualificat d’examinadors i les equivalències dels anteriors certificats amb els nous.

Títols, certificacions i personal examinador s’adequaran al MECR amb l’objectiu d’ajudar la gent a parlar i escriure en català, i no només a aconseguir un títol acreditatiu. Per assolir aquest objectiu, les proves seran comunicatives, tenint en compte els parlants que s’examinen com a agents socials per incrementar l’ús del català.

“Un pas de gegant”, segons Vicent Marzà.