Les universitats de la regió Vives participen a «L’hora de les decisions»

La Jornada reuneix a representats dels àmbits econòmic, sindical, empresarial, acadèmic i polític de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM) i de països com Quebec, Escòcia, Flandes, Alemanya i Suïssa.

València, Barcelona, Palma-.02/03/3017- . El Palau de Congressos de València acull, durant el dia d’avui, la jornada «L’hora de les decisions», organitzada per l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga, que esdevé el punt de trobada dels representants dels executius valencià, català i balear per tal d’analitzar els punts febles de les infraestructures que els connecten, el finançament que l’Estat els distribueix, i els reptes d’alguns dels sectors productius claus per al desenvolupament econòmic i social de l’EURAM.

La jornada comptarà amb la participació de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), a través de les intervencions de Jaume Casals, president de la XVU i rector de la Universitat Pompeu Fabra; Vicent Climent, vicepresident II i rector de la Universitat Jaume I; Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears i Josep Antón Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili.

A les seues intervencions, els representants de les universitats de la Xarxa Vives fan palesa la necessitat d’una contribució per part de l’estat a la plena autonomia universitària, que afavorisca l’increment de la cooperació entre les diverses universitats. Així mateix, destaquen la petició d’una major inversió en R+D+I distribuïda en funció de la productivitat territorial.