Es publica en línia la Nomenclatura de gestió universitària

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma-.21/06/2017-. La publicació de la Nomenclatura de gestió universitària és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, i té l’objectiu de difondre el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura, integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa.

L’origen d’aquest treball va ser la traducció a l’anglès de tots els termes o nocions que apareixien en les normatives i en els textos institucionals de les universitats. Cada universitat havia trobat les seves pròpies formes i es va considerar necessari consensuar-ne les propostes i disposar de formes comunes a totes les universitats.

El diccionari conté 465 termes de l’àmbit de la gestió universitària. Els articles contenen les formes catalanes i les equivalències en castellà i anglès, i notes amb informació complementària quan escau. També presenta un accés temàtic, amb àrees com ara Avaluació, Cultura i llengua, Mobilitat, Personal, Títols, etc. L’obra també inclou noms propis d’organismes i departaments que s’han considerat necessaris.

La publicació s’incorpora a la pàgina de la col·lecció Diccionaris en Línia, que recull actualment més de 120 títols dels més diversos àmbits d’especialitat.