Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR), una eina educativa amb recomanacions sobre la pronúncia

26/09/2017.– Amb motiu del dia Europeu de les Llengües, la Xarxa Vives d’Universitats ha publicat el Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR). Es tracta d’un recurs didàctic i sonor de suport digital, que recull més de 18.000 exemples de pronúncia de vora 3.000 paraules en totes les varietats del català: central, mallorquí, rossellonès, nord-occidental, valencià i per primera vegada en un diccionari sonor, l’alguerès. L’eina inclou la pronunciació recomanada en cadascuna d’aquestes varietats i també la norma ortoèpica, a més d’altres remarques.
El públic al qual s’adreça l’obra són alumnes que tinguen l’expressió oral com a matèria d’estudi i professionals que necessiten d’un model formal per fer un ús acurat de la llengua. La selecció d’entrades del corpus garanteix que tots els fenòmens hi estiguen representats i que qualsevol dubte puga resoldre’s per imitació.

El DDCOR aprofita les tecnologies de tractament digital i consulta en web de fitxers sonors i ofereix la mostra directa i sonora d’una mateixa paraula en les 6 varietats principals de la llengua catalana. A més, compta amb etiquetes explicatives que fan d’aquest diccionari un recurs especialment apte per a un públic amb diferents necessitats d’autogestió. Docents de qualsevol nivell educatiu poden trobar en el DDCOR un recurs lingüístic i una eina per a la docència. El component didàctic del diccionari s’ha treballat perquè es puga usar com un material d’autoaprenentatge, d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Pel que fa a l’elaboració del mateix, els autors Josep Àngel Mas, de la Universitat Politècnica de València; Mònica Montserrat Grau i David Paloma, de la Universitat Autònoma de Barcelona, es van basar en fonts com la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I. Fonètica (Institut d’Estudis Catalans, 1990) i el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006).
El Diccionari de Dubtes del Català Oral de la Xarxa Vives d’Universitats compta amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de València i amb la promoció del Grup d’Estàndard Oral (GEO).