Normalització i internacionalització a la XIII Jornada Realiter

6/10/2017– Sota el lema “Terminologia per a la normalització i terminologia per a la internacionalització”, Realiter celebra durant avui 6 i demà 7 d’octubre la seua 13a trobada científica a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Realiter és una xarxa panllatina de terminologia que agrupa persones, institucions i organismes de països de llengües neollatines. La seua missió és afavorir el desenvolupament harmònic d’aquestes llengües, les quals gaudeixen d’un origen comú i de models de formació lèxica semblants.

La 13a Jornada Realiter pretén aprofundir en l’anàlisi d’oportunitats i tensions que genera la confluència entre els objectius de normalització lingüística i internacionalització, l’impacte que aquesta dinàmica produeix en les demandes lingüístiques d’organismes i universitats, i les respostes que s’han ofert fins ara. És per aquesta raó que les possibilitats d’innovació en metodologia i pràctiques terminològiques, així com l’elaboració de recursos i la definició dels nous perfils professionals en aquest àmbit esdevindran temes clau a tractar.

La Xarxa Vives d’Universitats (XVU) ha participat des de fa més d’una dècada a les jornades anuals de Realiter i en aquesta ocasió una de les universitats membres, la Universitat Politècnica de Catalunya, és l’amfitriona. A més, Marta de Blas (Universitat Politècnica de Catalunya), Àngels Egea (Universitat de Barcelona) i Marta Estella (Universitat Autònoma de Barcelona), membres del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de la XVU, presenten la comunicació “Terminologies multilingües i les polítiques lingüístiques universitàries”.

Realiter 2017