Arranca la segona edició de Via Universitària

Via Universitària

Via Universitària

Aquesta segona onada està liderada exclusivament per la Xarxa Vives d’Universitats i té previst presentar resultats a maig de 2019.

“Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” va comptar en la seua primera edició amb la participació de 20.512 estudiants de 19 universitats de la Xarxa Vives. Els resultats van permetre obtenir una fotografia específica sobre les condicions del l’estudiantat universitari en base a cinc eixos fonamentals: igualtat, diversitat, autonomia, trajectòria i qualitat. En particular, Via Universitària (1a edició) va posar de manifest que:

  1. La universitat és cada cop més equitativa però encara té molt recorregut per aconseguir la igualtat, ja que la classe social predominant entre els estudiants és la alta (el 43% als estudis de grau i el 45% en els màsters).
  2. Poder estudiar a la universitat depèn principalment del suport familiar, ja que els progenitors financen les despeses dels estudis en un 52% dels casos i en un 50% les despeses d’habitatge, alimentació, roba, telèfon i internet.
  3. Només el 41% dels estudiants ho són a temps complet (el 59% restant ha de compaginar els estudis amb una feina) i tan sols un 10% han fet mobilitat internacional.
  4. Els estudiants ja no creuen que la universitat ajude a ascendir socialment. El 73% ha triat els estudis perquè és la professió que volen exercir i només el 25% creuen que els seus estudis els permetrà aconseguir una posició social alta.
  5. La implementació de l’EEES va en sentit contrari a posar l’estudiant al centre ja que les universitats estan requerint una dedicació a l’estudi a temps complet. A més, el desenvolupament de les tecnologies del coneixement desplacen la centralitat històrica de la universitat cap a un model en què s’aprèn al llarg de la vida.

Continuar amb una segona edició de Via Universitària

Amb tot, aquests resultats emfatitzaren la necessitat de continuar fent recerca sobre les condicions de vida i de participació dels estudiants universitaris, principals destinataris dels serveis que les universitats ofereixen i que constitueixen un col·lectiu d’un milió i mig de persones. El Consell General de la Xarxa Vives, integrat pels rectors i les rectores de les 22 universitats membres, va acordar liderar i impulsar aquesta enquesta cada 3 anys, ja que esdevé una font d’informació fiable, contrastada i actualitzada per a les agències de la qualitat del sistema universitari, més encara tenint en compte que a l’estat espanyol no està previst participar en les properes onades de l’enquesta Eurostudent.

En aquesta segona edició de Via Universitària, s’ha considerat com un element clau la incorporació al programa dels agents de qualitat, tant a nivell territorial (com és el cas de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra) com dins de les universitats mateixes a través de les unitats de qualitat, responsables de donar dades que servisquen per a la presa de decisions. La segona edició del programa té previst presentar els resultats a maig de 2019, i continuarà atenent a un àmbit internacional constituït per universitats de la Xarxa Vives.