La Xarxa Vives celebra la V Trobada Fòrum Vives d’Igualtat de Gènere a la Universitat Jaume I

 

Xarxa_Vives_Fòrum Igualtat

18/12/2017.La V Trobada Fòrum Vives d’Igualtat de Gènere, celebrada a la Universitat Jaume I de Castelló els dies 14 i 15 de desembre, forma part del pla d’actuació anual de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), i en concret del pla de treball sectorial del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere.

L’objectiu del Fòrum Vives ha estat posar en comú recursos, recerques i marcs d’aplicacions de la perspectiva de gènere en la docència. A través de les ponències celebrades s’han presentat materials d’utilitat en aquest àmbit, com ara les Guies per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència – XVU, a càrrec de M. José Rodríguez, vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant.

Tània Verge, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, ha centrat la seua intervenció al Fòrum Vives en el desenvolupament del Marc d’aplicació de la perspectiva de gènere a la docència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. D’altra banda, el Banc de recursos per a la docència de la Xarxa Vives d’Universitats, presentat per Mercedes Alcañiz, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I, ha mostrat de manera pràctica diverses eines innovadores en l’àmbit de l’educació per a l’aplicació de la perspectiva de gènere.

La V Trobada Fòrum Vives d’Igualtat de Gènere ha finalitzat amb l’exposició del Projecte Efforti, de Rachel Palmén, investigadora sènior del grup Gender and ICT (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta iniciativa, finançada per la Comissió Europea dins del programa “Horitzó 2020”, mostra l’interés de la comunitat científica internacional per conèixer els conceptes, les pràctiques i les eines per al seguiment i l’avaluació de les mesures d’igualtat de gènere i els seus efectes en la recerca, la tecnologia, el desenvolupament i innovació.

El Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la XVU es va constituir el 2 de desembre del 2013 a la Seu de la Universitat d’Alacant a La Nucia, per iniciativa de les persones responsables de les Unitats d’Igualtat de les universitats de la Xarxa Vives. Des de la seua creació, l’objectiu ha estat  treballar en la implementació pràctica de la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca, en compliment de les disposicions legals i recomanacions internacionals en matèria d’igualtat de gènere a les universitats, i compartir bones pràctiques i recursos entre les unitats d’igualtat de les universitats de la regió Vives.

La V Trobada d’Igualtat de Gènere forma part dels cicles Fòrum Vives organitzats per la XVU, que tenen  com a objectiu optimar els recursos que facilita l’acció conjunta arreu del territori i assolir un benefici afegit per als membres de les comunitats universitàries respectives. El proper Fòrum Vives serà la sessió de formació de caps de jutges de fases locals de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives.