Més de 40.000 estudiants mostren la realitat i les necessitats dels universitaris

• L’enquesta Via Universitària de la Xarxa Vives dobla la participació de l’edició anterior.

• Els resultats contribuiran a l’orientació de polítiques universitàries i a l’evolució del sistema d’educació superior.

12.04.2018. La Xarxa Vives d’Universitats dona per finalitzat el treball de camp de la segona edició del programa Via Universitària. Des del passat mes de febrer, vint universitats de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra han enquestat als seus estudiants.

Una de les dades més importants respecte de la darrera edició ha estat la participació. Enguany, més de 40.000 estudiants han respost l’enquesta, front els vora 20.000 de la primera edició, realitzada l’any 2016. Així, les dades obtingudes dels més de 40.000 estudiants participants permetran generar un cos de coneixement sobre  les condicions de vida, les formes d’estudiar, la vinculació amb la universitat, hàbits culturals, condicionants econòmics, i expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. Els resultats i les conclusions del programa, previstos per al maig de 2019, aportaran elements útils que orientaran propostes de millora en les polítiques universitàries i afavoriran l’evolució del sistema d’acord amb els reptes que el context socioeconòmic actual planteja.

Qui és i com viu l’universitari d’avui dia?

Els resultats de la primera edició apuntaren a l’existència d’una major diversitat en els perfils socioeconòmics i culturals dels estudiants universitaris, alhora que també mostraren signes d’iniquitat i d’escletxa social, reflectits tant en les diferències en l’accés a programes de mobilitat internacional com en la diversitat d’expectatives de desenvolupament professional que indicaren els enquestats en funció del seu origen social.

En l’actual edició, els estudiants han rebut una enquesta en línia amb preguntes referides a l’accés i l’opinió respecte la trajectòria personal a la universitat i a les condicions de vida quotidiana, el nivell de participació en activitats culturals i socials a la universitat i les expectatives que els alumnes tenen sobre el seu futur professional. En aquest sentit, han respost a preguntes sobre la valoració personal de l’experiència a la universitat i la seua perspectiva de futur laboral, a més  de valorar el nivell de motivació sobre la possibilitat de realitzar estades de mobilitat internacional. El qüestionari també ha recollit dades sociodemogràfiques, necessàries per poder fer una anàlisi detallada dels factors clau del programa segons el perfil dels enquestats que hi participen.

Via Universitària, llegat de l’Eurostudent al territori Vives

Via Universitària segueix la línia d’iniciatives com Eurostudent o ECoViPEU. En el primer cas, es tracta d’un projecte que compara dades sobre la dimensió social de l’educació superior europea en l’entorn socioeconòmic i les condicions de vida dels estudiants, alhora que investiga la mobilitat internacional temporal. En el segon cas, l’any 2011 ECoViPEU va ser la primera enquesta espanyola que es va interessar per les condicions de vida i participació de l’estudiantat. En última instància -i en tots tres casos- es tracta de participar d’un debat entorn les polítiques universitàries, a partir de la veu dels protagonistes del procés educatiu: els estudiants.

Via Universitària compta amb un equip format per més de seixanta professionals de les vint universitats implicades. A més, en aquesta segona edició participa l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que forma part integral de l’equip de treball del programa, i hi col·labora l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra. El programa, a més, ha rebut suport per part de la Fundació Bancària “la Caixa”.