Les universitats de la Xarxa Vives publiquen “Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris” en català, castellà i anglès

Criteris per a redacció de textos igualitaris

 

  • La guia s’adreça a tota la comunitat universitària i és un pas més cap a l’equitat entre dones i homes en la documentació institucional
  • Està publicada en format digital i la seua descàrrega és gratuïta

24.01.2019.- La Xarxa Vives ha publicat els Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris, acordats conjuntament pels Serveis Lingüístics universitaris. L’obra naix per visibilitzar l’equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen en la universitat, i està adreçada a tots els membres d’aquesta comunitat (estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis).

Els Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris es poden descarregar gratuïtament al web de la Xarxa Vives i incorporen diverses estratègies lingüístiques i propostes d’ús per visibilitzar les dones en el discurs. Els usuaris trobaran un recull de recursos inclusius i visibilitzadors, així com exemples d’usos i recomanacions per a utilitzar les formes dobles (masculí i femení) en relació amb els tipus de documents institucionals més habituals en l’àmbit universitari en llengua catalana, castellana i anglesa. La guia també incorpora diversos annexos, com ara una relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric.

La igualtat de gènere és un eix prioritari a les universitats de la Xarxa Vives. Amb l’objectiu d’oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’estudiants, el passat mes de novembre la Xarxa va publicar una col·lecció d’onze Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere per àmbits de coneixement. Els Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris se sumen al recull de recursos que la Xarxa posa a l’abast de la comunitat universitària per lluitar contra la ceguesa al gènere. Aquesta última obra, ha estat elaborada pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives, sota la coordinació de la Universitat de Barcelona. La publicació compta també amb el suport del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats.