VI Trobada de programes sènior de les universitats de la Xarxa Vives

7 i 8 de febrer, Universitat de Barcelona

Programa en PDF

 

DIJOUS 7
16 h Benvinguda

Joan Elias Rector de la Universitat de Barcelona (UB)
Maite Vilalta Vicerectora d’Igualtat i Acció social de la UB

16:15 h Ponència marc
Què aporten els sèniors a la universitat?

Montserrat Celdran Professora agregada de la Facultat de Psicologia de la UB
Núria Rodríguez Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB

17:15 h Taula rodona
Com aprofitar a l’aula la relació intergeneracional
DIVENDRES 8
10:30h Reunió del Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives.

Ordre del dia:

  1. Presentació de l’informe periòdic sobre els Programes Universitaris de Majors.
  2. Resultats preliminars del programa ETHERIA.
  3. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta del proper seminari Fòrum Vives de formació per a formadors.
  4. Proposta i aprovació, si escau, d’accions del pla de treball del curs 2019/2020.
  5. Torn obert de paraules.
12:30 h Conclussions i cloenda