Els estudiants tenen millors expectatives de futur que fa tres anys

  • L’expectativa d’ascens social a través dels estudis s’ha incrementat en 11 punts
  • 8 de cada 10 estudiants considera que els estudis li seran útils per a aconseguir una feina interessant

16.05.2019. La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat els resultats de l’informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019), en què han participat més de 40.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Via Universitària analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. L’estudi s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus.

Segons l’informe Via Universitària 2017-2019, les expectatives de futur són millors ara que fa tres anys, quan es va realitzar la primera onada de l’enquesta Via Universitària. L’expectativa d’ascens social a través dels estudis s’ha incrementat en 11 punts. Així, el 36% confia que els estudis li permetran assolir una posició social alta, mentre que al 2016 només ho creia el 25%.

La majoria (54%) també  creu que els estudis li permetran assegurar-se bons ingressos; al 2016 només ho considerava el 40%. Així mateix, 8 de cada 10 estudiants creu que els estudis que cursa li seran útils per a cultivar-se i aconseguir una feina interessant i 7 de cada 10 considera a més que li permetran contribuir a la millora de la societat i trobar una feina més bona o relacionada amb els estudis.

Via Universitària 2017-2019 mostra que els estudiants trien aquelles titulacions que es corresponen amb les seues aptituds (82%) i amb la professió que els agrada i volen exercir (80%). La major part (60%) se sent integrat a la vida universitària i pensa que està ben preparat per a incorporar-se al món laboral-social i que la universitat l’ha ajudat força (68%).

Via Universitària és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2017-2019 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i “la Caixa”.

Més informació sobre els resultats i accés als informes.