Els estudiants de classe social alta fan el doble de mobilitat internacional que els de classe social baixa

  • Només un 8% de l’estudiantat universitari ha fet mobilitat internacional, tot i que un 37% pensa fer-ho
  • Per a 9 de cada 10 estudiants les dificultats econòmiques són una barrera molt o bastant important a l’hora de cursar estudis a l’estranger

16.05.2019. La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat els resultats de l’informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019), en què han participat més de 40.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Via Universitària analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. L’estudi s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus.

Només un 8% dels estudiants universitaris ha fet mobilitat internacional, tot i que un 37% pensa fer-ho. Per a 9 de cada 10, les dificultats econòmiques són una barrera molt o bastant important a l’hora de cursar estudis a l’estranger.

Els estudiants de classe social alta fan el doble de mobilitat internacional (10%) que els de classe social baixa (4,7%). La classe social mitjana també està per davall; només el 6,3% dels estudiants cursa estudis a l’estranger. L’estada internacional ve finançada sobretot pels progenitors (63%), beques, ajuts i préstecs (19%) i finançament propi (16%).

Via Universitària és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2017-2019 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i “la Caixa”.

Més informació sobre els resultats i accés als informes.