Les carreres reprodueixen les tasques de l’àmbit domèstic marcades pel gènere

  • Les dones s’orienten cap a les àrees de salut i de cura, mentre que els homes cap a les que tenen a veure amb l’espai exterior de poder i de presa de decisions
  • La dona està sobrecarregada de tasques respecte a l’home i la bretxa creix a mesura que augmenta l’edat
  • Tot i ser majoria (62%), la presència de la dona a la universitat és encara minoritària en les Enginyeries (32%) i titulacions mixtes (44%)

16.05.2019. La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat els resultats de l’informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019), en què han participat més de 40.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Via Universitària analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. L’estudi s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus.

Les dones són majoria a la universitat (62%) però la seua presència és encara minoritària en les Enginyeries (32%) i titulacions mixtes (44,6%). S’orienten cap a les àrees de salut i de cura, mentre que els homes cap a les que tenen a veure amb l’espai exterior de poder i de presa de decisions.

Els resultats de l’informe de la Xarxa Vives també constaten que les estudiantes s’esforcen molt més a respondre a les exigències acadèmiques, especialment en carreres masculinitzades, on són minoria i pateixen l’anomenada “síndrome de la impostora”, derivada de tenir una pitjor percepció de les capacitats pròpies i del reconeixement extern. També són més disciplinades i constants en l’estudi. La proporció de dones que mostra un nivell alt de dedicació a l’estudi (més de 40 hores setmanals) és superior a la dels homes: 40% front al 34%. Les dones inverteixen més temps en assistir a classe i estudiar, a més de la cura d’altres, feines a casa i transport, mentre que els homes dediquen més temps al treball remunerat, aficions i vida social.

Via Universitària també demostra que com més edat, més perjudicada resulta la dona a l’hora d’exercir l’ofici d’estudianta, perquè les càrregues familiars l’afecten en major mesura i perd més temps d’oci personal que l’home. De fet, les dones disposen de 2 hores setmanals menys per a l’oci personal que els homes.

Els motius per triar carrera també són diferents segons es tracte d’un àmbit de coneixement masculinitzat o feminitzat. Així, estudiar una titulació «perquè em condueix a una professió de prestigi o ben pagada» o «perquè té nombroses sortides professionals» són motivacions molt ben valorades en àmbits de coneixement molt masculinitzats i gens valorades en àmbits molt feminitzats.

Via Universitària és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2017-2019 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i “la Caixa”.

Més informació sobre els resultats i accés als informes.