8 de cada 10 estudiants accedeixen a la universitat per la via tradicional

  • 1 de cada 10 ho fa per vies alternatives com la formació professional
  • Només 3 de cada 10 afirmen que coneixien bé les característiques de la titulació quan va decidir cursar-la

16.05.2019. La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat els resultats de l’informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019), en què han participat més de 40.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Via Universitària analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. L’estudi s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus.

Segons l’informe Via Universitària (2017-2019), la gran majoria d’estudiants (82%) accedeixen a la universitat per la via tradicional, és a dir, mitjançant prova d’accés a la universitat, sense retard ni interrupcions en l’estudi. I només 1 de cada 10 accedeix per vies alternatives, com la formació professional (una via d’accés que s’ha reduït en 7 punts en tres anys).

Un 82% de l’estudiantat no ha deixat mai de ser estudiant i no han interromput mai la seva trajectòria educativa. Tanmateix, les interrupcions en els estudis estan causades per condicionants socials, econòmics i laborals. La manca d’orientacio prèvia a l’accés als estudis és un altre factor que també explica les interrupcions: només 3 de cada 10 estudiants afirma que coneixia bé les característiques de la titulació quan va decidir cursar-la.

Els fills d’estrangers i membres de famílies amb un nivell formatiu baix són més vulnerables al retard en la consecució dels estudis universitaris. També aquells de més edat, els que accedeixen a la universitat amb notes baixes i els que estudien en modalitat virtual, a més dels estudiants d’Enginyeries, Arquitectures o Ciències Experimentals. Segons l’estudi, facilitar l’accés dels estudiants de més edat, de classe social baixa, d’aquells que són fills d’estrangers i dels que arriben a través de cicles formatius diversificaria el perfil de l’estudiantat universitari i esdevindria un mecanisme d’equitat social.

Via Universitària és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2017-2019 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i “la Caixa”.

Més informació sobre els resultats i accés als informes.