5 universitats de la Xarxa Vives, seleccionades pels “supercampus” europeus

Supercampus europeus Xarxa Vives
  • Les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra i València formaran part de 5 de les 17 noves “Universitats Europees”
  • Estudiants, PAS i PDI d’aquestes universitats es mouran sense obstacles entre les noves aliances

Supercampus europeus Xarxa Vives

8.7.2019. Europa trenca barreres amb el programa Erasmus + més ambiciós de la història i crea el concepte d’Universitat Europea. Així,  114 institucions d’educació superior europees han estat seleccionades i organitzades sota 17 consorcis o aliances “supercampus” que afavoriran la mobilitat d’estudiants, PAS i PDI sense traves burocràtiques. L’objectiu d’aquesta iniciativa és unir a una nova generació d’europeus creatius, capaços de cooperar a través de les llengües, fronteres i disciplines per abordar els grans reptes socials i les mancances de competències existents a Europa.

5 universitats de la Xarxa Vives formaran part de les noves universitats europees. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s’integrarà al consorci ECIU University (ECIUn), juntament amb altres 12 institucions d’educació superior, que posarà l’èmfasi col·lectiu en la innovació, la creativitat i l’impacte social, impulsant el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement. L’aliança Charm European University (CHARMEU), integrada per la Universitat de Barcelona (UB) i altres 4 universitats, tindrà entre els seus principals eixos d’actuació la construcció d’una oferta acadèmica singular i innovadora definida sota els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) formarà part de la  University Network for Innovation, Technology and Engineering (UNITE!), que juntament amb altres 6 universitats té com a objectiu esdevenir una universitat europea tecnològica de referència a partir de la formació multidisciplinar de professionals europeus altament qualificats per afrontar els reptes del mercat laboral en els sectors científic i tecnològic. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) s’integrarà a la European Universities Transforming to an Open, Inclusive Academy for 2050 (EUTOPIA) amb altres 5 universitats, amb l’objectiu comú de treballar de manera multidisciplinària i multilingüe per esdevenir una federació oberta d’institucions d’educació superior, amb una comunitat connectada i inclusiva que abordi els reptes globals i locals. Per últim, la Universitat de València (UV) serà a l’aliança FORTHEM-Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility– que amb altres 6 universitats europees pretén desenvolupar el concepte de ciutadania europea dins de la diversitat, la multiculturalitat i el multilingüisme.

Les Universitats Europees responen a una estratègia innovadora que cerca oferir una formació excel·lent i assolir un millor posicionament de l’Espai Europeu d’Educació Superior als rànquings mundials. La iniciativa es va gestar en una cimera a Göteborg (Suècia) al novembre del 2017, coincidint amb el 30è aniversari del programa Erasmus.