La salut mental, eix d’anàlisi entre les sindicatures de greuges universitàries

12.7.2019. La Universitat de Barcelona (UB) ha acollit avui la XII Trobada Fòrum Vives de síndics de greuges, defensors i mediadors universitaris. La trobada es realitza anualment amb l’objectiu de compartir informació i bones pràctiques entre els diversos representants de les universitats de la Xarxa Vives.

En aquest edició, el tema central ha estat la salut mental. La Trobada ha arrancat amb un taller d’intercanvi d’experiències en la gestió d’expedients en casos en què la salut mental és un factor rellevant. A continuació, ha tingut lloc la taula rodona amb el títol La comunitat universitària i la salut mental: tres aproximacions que ha comptat amb la participació de Carmina Saldaña, catedràtica de personalitat, avaluació i tractament psicològics i directora de la clínica psicològica de a UB; Immaculada Cruz, metgessa del treball i cap d’unitat dels serveis mèdics (UB); David Lucaya, tècnic de prevenció de riscos de l’Oficina de seguretat, salut i medi ambient (UB) i Jordi Molina, tècnic responsable dels programes d’integració del Servei d’atenció a l’estudiant (UB). En acabar, els assistents han participat en un debat final en què s’han extret les conclusions principals de la Trobada.

Fòrum Vives és un espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives, i que es tradueix en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori.