Les universitats avaluen l’impacte de la crisi sanitària en la gestió de l’agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Trobada Fòrum Vives d'Universitats Saludables i Sostenibles
  • Una Trobada Fòrum Vives reuneix als representants dels Campus Saludables i Sostenibles de les universitats de la Xarxa

Trobada Fòrum Vives d'Universitats Saludables i Sostenibles

24.11.2020. Els representants dels Campus Saludables i Sostenibles de les universitats de la Xarxa Vives es van reunir ahir en una Trobada Fòrum Vives coordinada per la Universitat Jaume I (UJI). L’objectiu va ser avaluar l’impacte de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 en la gestió de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a les universitats.

La Trobada Fòrum Vives va permetre als assistents compartir experiències i avaluar accions col·laboratives en xarxa. Els participants van coincidir en que la universitat, com a generadora de coneixement, ha d’esdevenir un actor rellevant en el procés de presa de decisions i de la transformació col·lectiva que implica l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

La trobada es va dividir en dos blocs. En primer lloc, la vicerectora d’Estudiants i Compromís Social de l’UJI, Inmaculada Rodríguez, va inaugurar l’acte i va presentar la conferència “L’agenda 2030: un marc per a l’acció col·lectiva en un món de crisi”, que va anar a càrrec d’Ignacio Martínez, professor de la Universitat Complutense de Madrid i expert en l’anàlisi i seguiment de l’agenda internacional, les polítiques de desenvolupament i cooperació internacional, els papers dels actors de la societat civil i en la configuració del poder i la governança global.

Tot seguit, els assistents van participar en una taula d’experiències, l’objectiu de la qual va ser compartir estratègies, coneixements i bones pràctiques relacionades amb l’impacte de la Covid-19 en la gestió de les accions universitàries destinades a assolir els objectius de salut i benestar (ODS 3), reducció de les desigualtats (ODS 10), i ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11) de l’Agenda 2030. En acabar, una sessió de debat va permetre als participants reflexionar i compartir inquietuds sobre la resposta de les universitats a la pandèmia, així com recollir diferents propostes d’actuació en xarxa en aquest àmbit.

Els assistents a la trobada formen part del Grup de Treball d’Universitats Saludables i Sostenibles de la Xarxa Vives. Aquest grup està format pels representats dels Campus Saludables i Sostenibles, i unitats equivalents, de les universitats de la Xarxa Vives, que compta amb un pla de treball de treball propi destinat a integrar i desenvolupar un projecte compartit de salut a partir de les accions i estratègies internes de cada universitat.

Els Fòrum Vives són espais d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives d’Universitats, i que es tradueixen en múltiples jornades, debats, seminaris, tallers o congressos distribuïts arreu del territori.