El Parlament Europeu demana actuar amb urgència per protegir les llengües regionals o minoritàries i els drets lingüístics

  • 1,2 milions de ciutadans europeus signen la iniciativa “Minority Safepack”, que ha donat lloc a la resolució del Parlament
Presentació de la iniciativa Minority Safepack a la Comissió Europea_febrer 2020

Presentació de la iniciativa Minority Safepack a la Comissió Europea. Febrer 2020.

13.01.2021. El Parlament Europeu ha aprovat una resolució en què insta a la Comissió Europea a millorar la protecció de les persones pertanyents a minories nacionals i lingüístiques i a reforçar la diversitat cultural i lingüística de la Unió. En concret, demana mesures polítiques en l’àmbit de les llengües regionals i minoritàries, l’educació i la cultura, la política regional, la participació, la igualtat, els continguts audiovisuals i altres continguts mediàtics, així com el suport regional (estatal).

La resolució ha estat aprovada per una àmplia majoria (524 vots a favor, 67 en contra i 103 abstencions) i és conseqüència de la Iniciativa Ciutadana Europea “Minority Safepack”. Després que la Comissió Europea es negués inicialment a registrar aquesta iniciativa el 2013 i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea anul·lés la decisió de la Comissió el 2017, la petició ha estat signada per més d’1,2 milions de ciutadans europeus i ha assolit el mínim necessari de signatures a nou estats membres: Romania, Hongria, Letònia, Espanya, Dinamarca, Eslovàquia, Lituània, Croàcia i Eslovènia.

El Parlament Europeu assenyala que les minories nacionals i lingüístiques de la Unió Europea (UE) s’enfronten a processos d’assimilació lingüística i pèrdua les seues llengües, el que provoca un empobriment lingüístic i cultural. Així, els eurodiputats demanen la promoció de les llengües regionals i minoritàries, la protecció dels drets lingüístics quan s’utilitze més d’una llengua oficial, la defensa de les comunitats lingüístiques d’acord amb els drets fonamentals i el desenvolupament d’un marc comú d’estàndards mínims a la UE. A més, amb aquesta resolució el Parlament Europeu expressa la seua preocupació per l’augment alarmant dels discursos i delictes d’odi contra persones pertanyents a grups minoritaris i assenyala que les minories lingüístiques solen mancar del seu propi sistema integral de serveis de comunicació, motiu pel que és necessari que des la Comissió es done suport al seu desenvolupament. També subratlla que cal tenir en compte les preocupacions de les llengües minoritàries en futures normatives sobre continguts i mitjans de comunicació a l’hora d’adaptar les normes de bloqueig geogràfic i drets d’autor, i indica que un gran nombre d’apàtrides a la UE pertanyen a minories nacionals i lingüístiques.

Les Iniciatives Ciutadanes Europees (ECI) són un instrument de participació democràtica. La Comissió Europea actua davant aquestes iniciatives quan més d’un milió de ciutadans d’almenys set estats membres hi donen suport.