RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CAP DE COMUNICACIÓ

La Comissió de selecció resol l’adjudicació de la plaça de treball a:

Lloc i data: Castelló de la Plana, 12 de juliol de 2021

La Comissió de selecció