La Xarxa Vives celebra el compromís dels governs català, valencià i balear amb la inclusió de la llengua catalana a la plataforma Online Linguistic Support

Erasmus Plus_Tw
  • La Xarxa Vives va demanar als diferents governs i al Ministeri d’Universitats la inclusió del català a la plataforma formativa del programa Erasmus + 2021-2027, que ofereix formació en 24 llengües europees
  • Abans de la pandèmia, les universitats de la Xarxa rebien anualment al voltant de 10.000 estudiants del programa Erasmus +, la qual cosa la convertia en una de les regions lingüístiques amb major recepció d’estudiants

Erasmus Plus

22.10.2021.- La Xarxa Vives d’Universitats ha valorat molt positivament el compromís adquirit per la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, a través de la Declaració de Palma, per a promoure la inclusió de la llengua catalana a la plataforma Online Linguistic Support per al programa Erasmus + 2021-2027.

Aquest anunci arriba després que la Xarxa Vives d’Universitats demanés als diferents governs, al Ministeri d’Universitats i al Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació la seva col·laboració per tal que es fes efectiva la inclusió del català i les altres llengües cooficials de l’Estat en la plataforma d’aprenentatge per al proper període del programa de mobilitat dels estudiants universitaris europeus. Aquesta eina contribueix a un dels objectius bàsics del programa Erasmus +, com és promoure l’aprenentatge de llengües i la diversitat lingüística, ja que el seu objectiu és formar en origen als estudiants en els nivells A1 i A2 de les llengües pròpies d’allà on es realitzi la mobilitat.

Actualment, la plataforma Online Linguistic Support del programa Erasmus + ofereix suport lingüístic als seus participants en 24 idiomes, alguns dels quals amb un nombre de parlants menor que el català, que, a més, representa una de les regions lingüístiques amb major recepció d’estudiants de mobilitat de la Unió Europea. Aquest fet fa encara més necessària la inclusió del català en els recursos formatius de què disposen les universitats receptores com a complement dels coneixements de la llengua nativa o de llengües franques com l’anglès.

En el moment previ a la pandèmia, segons dades dels serveis de Relacions Internacionals i els serveis d’Idiomes, les universitats de la Xarxa Vives rebien al voltant de 10.000 estudiants del programa Erasmus +, el 20% dels quals van participar en cursos propis de cultura i llengua catalanes. Es dona la circumstància que la llengua catalana havia format part amb anterioritat del programa Erasmus + ja que entre 2010 i 2014 la Xarxa Vives va coordinar el programa de Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC), adreçat als estudiants que realitzaven un intercanvi en alguna de les universitats que en formen part.

La  Xarxa Vives, amb l’objectiu de facilitar al màxim el procés d’inclusió del català, va posar a disposició del projecte Online Linguistic Support la traducció de la plataforma i tots els seus continguts, a més de les successives actualitzacions que pugui requerir en el futur.