La Xarxa Vives incorpora un sistema d’indicadors per avaluar l’impacte de la política lingüística universitària en el conjunt del domini lingüístic

  • L’objectiu és obtenir una diagnosi acurada de la situació del català per tal de desenvolupar actuacions que milloren la presència i l’ús en un context multilingüe

24.02.2023. La Xarxa Vives d’Universitats s’ha dotat d’un sistema d’indicadors que permetrà obtenir una diagnosi acurada de la situació actual de la llengua catalana a la universitat. La finalitat de la iniciativa és analitzar quina és la situació de la llengua en les 22 universitats de la Xarxa Vives, per tal de poder desenvolupar, a partir de dades objectives, actuacions justes i equilibrades en un context divers, complex, multilingüe i en contínua transformació.

El sistema d’indicadors és fruit del treball de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, que constata la necessitat de disposar d’instruments d’anàlisi que permeten estudiar la situació actual del català a la universitat i avaluar la política lingüística universitària dels pròxims anys.

Cal destacar que, amb aquest sistema d’indicadors, les universitats han fet un esforç important per harmonitzar els criteris d’estudi. Per primera vegada existirà un sistema d’indicadors únic de tot el domini lingüístic i universitari.

La relació d’indicadors que permetrà obtenir i avaluar la situació de la llengua pròpia a la universitat és la següent:

· Llengua de docència de graus i màsters
· Llengua dels llibres i revistes de les editorials universitàries
· Llengua de les tesis doctorals
· Existència i abast d’estructures de política lingüística
· Acreditació lingüística del personal universitari
· Llengua dels treballs de fi de grau i treballs de fi de màster
· Llengua de les comunicacions de recerca i divulgació del coneixement
· Llengua dels usos institucionals orals i escrits

Els paràmetres d’estudi han estat elaborats per experts en política lingüística i sociolingüística de diverses universitats i han estat aprovats pel Consell General.