Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

admin

Book Cover: Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

L'obra té com objectiu visibilitzar l'equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen en la universitat. Està adreçada a estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis. 

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris aplega un recull de recursos inclusius i visibilitzadors, així com exemples d’usos i recomanacions per a utilitzar les formes dobles (masculí i femení) en relació amb els tipus de documents institucionals més habituals en l’àmbit universitari en llengua catalana, castellana i anglesa. La guia també incorpora diversos annexos, com ara una relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: