Diccionari de dubtes del català oral – DDCOR

admin

Diccionari de dubtes de català oral

El Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR) és una eina de consulta dels diferents accents de l’estàndard oral de la llengua catalana. Ofereix les indicacions de pronúncia generals i específiques de cadascun d’aquests accents (alguerès, central, mallorquí, nord-occidental, rossellonès i valencià) i també un conjunt de fitxers d’àudio que n’exemplifiquen la realització. Els materials es presenten d’una manera intuïtiva i accessible per a un usuari amb uns coneixements lingüístics bàsics.

El DDCOR que visiteu és una versió millorada del que va estar allotjat al web del Grup 62 entre el 2009 i el 2013. És fruit del projecte Diccionari digitalitzat de la llengua estàndard oral. Materials per a la gestió de l'autoaprenentatge, finançat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya l’any 2010. Les fonts de les indicacions i les pronúncies són els materials sobre pronúncia de les institucions normatives de la llengua catalana: la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. I Fonètica de l’Institut d’Estudis Catalans (1998-2009) i Ortologia. La pronunciació estàndard del valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2006).

Published:
Tipus d'obra:
Temes: