Informe sobre la valoració de la recerca en català

andres

Coberta Informe Recerca

Aquest informe presenta una aproximació a l’ús de les llengües amb menys pes internacional en investigació, a les variables amb què s’examina, als protocols de les editorials acadèmiques i a l’aporta-ció científica de les monografies. Amb aquest informe, la Xarxa Vives d’Universitats pretén de sintetitzar els corrents acadèmics que en l’actualitat reconeixen la diversitat lingüística, així com la metodologia dels rànquings acadèmics en què els avaluadors sustenten els seus informes.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: