Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)

andres

Book Cover: Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)

L' informe general Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019) presenta els resultats de la segona anàlisi de les dades de l’enquesta Via Universitària. Aquesta recerca (en la que han participat 20 universitats i més de 40.000 estudiants de les universitats de la Xarxa Vives) aporta informació sobre les condicions de vida dels i de les estudiants, la seua dedicació a l’estudi, la seua relació amb el món laboral, les seues expectatives sobre els estudis i les diferències entre estudiants d’una o altra branca d’estudis.

Via Universitària és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2017-2019 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i “la Caixa”.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: