Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)

andres

Informe general ViaUni 2022

L' informe general Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) presenta els resultats de la tercera anàlisi de les dades de l’enquesta Via Universitària. Aquesta recerca (en la que han participat 20 universitats i gairebé 50.000 estudiants de les universitats de la Xarxa Vives) aporta informació sobre les condicions de vida dels i de les estudiants, la seua dedicació a l’estudi, la seua relació amb el món laboral, les seues expectatives sobre els estudis i les diferències entre estudiants d’una o altra branca d’estudis.

El context d’aquesta tercera edició és singular, atès que se situa al primer quadrimestre del curs 20-21, és a dir, un període on l’activitat universitària es va veure molt condicionada per les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia. Per això l’informe conté una informació de gran valor atès que prové directament de l’experiència, les vivències i la percepció dels estudiants durant la situació d’emergència viscuda arran de la pandèmia de COVID-19.

Via Universitària és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2020-2022 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i  l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

Published:
Tipus d'obra:
Temes: