Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa

admin

Book Cover: Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa

Aquest dossier de premsa presenta els principals resultats de l’enquesta Via Universitària (2017-2019).

Via Universitària té com a objectiu conèixer les condicions de vida dels estudiants, les seues formes d'estudiar, la seua vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seues expectatives, valors i creences en relació a l'educació superior.

Aquesta segona edició es duu a terme entre els anys 2017 i 2019 i ha enquestat a més de 40.000 estudiants de 20 universitats de la Xarxa Vives.

Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2017-2019 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i “la Caixa”.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: