Via Universitària (2020-2022): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa

andres

Dossier de premsa. Via Universitària 2020-2022

Aquest dossier de premsa presenta els principals resultats de l’enquesta Via Universitària (2020-2022).

Via Universitària té com a objectiu conèixer les condicions de vida dels estudiants, les seues formes d'estudiar, la seua vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seues expectatives, valors i creences en relació a l'educació superior.

Aquesta tercera edició es duu a terme entre els anys 2020 i 2022 i ha enquestat a gairebé 50.000 estudiants de 20 universitats de la Xarxa Vives.

El context d’aquesta tercera edició és singular, atès que se situa al primer quadrimestre del curs 20-21, és a dir, un període on l’activitat universitària es va veure molt condicionada per les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia. Per això l’informe conté una informació de gran valor atès que prové directament de l’experiència, les vivències i la percepció dels estudiants durant la situació d’emergència viscuda arran de la pandèmia de COVID-19.

Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. L’informe 2020-2022 ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

Published:
Tipus d'obra:
Temes: