Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui

sendra

Book Cover: Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui

L' informe general Via Universitària: ser estudiant universitari avui presenta els resultats de la primera anàlisi de les dades de l’enquesta Via Universitària. Aquesta recerca (en la que han participat 19 universitats i 20.512 estudiants de les universitats de la Xarxa Vives) aporta informació de gran valor sobre les condicions de vida dels i de les estudiants, la seva dedicació a l’estudi, la seva relació amb el món laboral, les seves expectatives sobre els estudis i les diferències entre estudiants d’una o altra branca d’estudis.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: