Presentació. Estudi sobre divulgació de la recerca

Presentació. Estudi sobre divulgació de la recerca

FV-capçalera-1. Logo 2020

Objectius

La Xarxa Vives ha col·laborat amb la revista Pensem en un estudi sobre la divulgació de la recerca, amb la finalitat d’analitzar com estan abordant els grups de recerca la difusió dels seus resultats. L’estudi parteix d’una enquesta on han participat 499 investigadors, i també de la realització de 9 entrevistes a gabinets de comunicació de les universitats de la Xarxa Vives. Els objectius concrets de l’estudi han estat:

• Identificar els canals i formats de divulgació de la recerca amb finalitat d’impacte social que fan servir els grups de recerca.
• Obtenir dades sobre els recursos utilitzats.
• Comprendre les estratègies de comunicació dels grups de recerca i de les universitats.
• Conèixer l’ús de les llengües en la divulgació de la recerca, especialment de la llengua catalana.
• Conèixer les dificultats i els reptes que afronten els grups de recerca en aquest terreny.
• Conèixer bones pràctiques de divulgació científica existents.
• Elaborar propostes de millora per al futur.

La jornada servirà per presentar l’abast i les principals conclusions d’aquest estudi a les universitats participants.

Programa

10 h

Presentació Estudi sobre la divulgació de la recerca
Marta Rovira-Martínez, directora de l’estudi.

10:45 h

DEBAT.
Modera: Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives.

11:45 h

FINALITZACIÓ

Amb el suport de:

Logotip_Generalitat_de_Catalunya