II Trobada de Serveis Lingüístics i Serveis de Publicacions

II Trobada de Serveis Lingüístics i Serveis de Publicacions

FV-capçalera-1. Logo 2020

Objectius

1. Facilitar un espai per conèixer i compartir interessos des de l’actuació que desenvolupen els serveis lingüístics i els serveis de publicacions i editorials, tant per separat com de manera conjunta, en relació amb les publicacions universitàries en català.
2. Oferir un marc per valorar necessitats i oportunitats sobre iniciatives i bones pràctiques en la publicació universitària en català.

Participants

Vicerectors i vicerectores de Política Lingüística i representants de les universitats a la Comissió de Llengua i al Grup de Treball de Publicacions de la Xarxa Vives d’Universitats.

Programa

L’activitat es planteja com una trobada d’intercanvi d’informació i detecció de bones pràctiques entre els responsables de la gestió lingüística i la gestió editorial de les universitats de la XVU, a partir de l’anàlisi dels blocs següents:

BLOC 1

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

CONDUCCIÓ: Jordi de Bofarull Bertran, sotscoordinador del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i secretari de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats.
Comptarà amb una presentació introductòria, a càrrec d’Ignasi Casadesús i Olucha, secretari executiu de la Xarxa Vives. S’hi exposarà l’evolució dels premis d’edició, dels ajuts de coedició i de la producció editorial de les universitats de la Xarxa Vives. També s’hi presentarà el sistema d’indicadors de Política Lingüística Universitària (PLU).

BLOC 2

L’EDICIÓ DE MANUALS I ELS AJUTS A MATERIALS DOCENTS EN CATALÀ

CONDUCCIÓ: Jaume Llambrich Brull, responsable de la Unitat de Publicacions de la URV.
S’hi exposaran els resultats de l’enquesta sobre manuals universitaris i ajuts a material docent de les universitats de la Xarxa Vives i les mesures per al seu foment.

BLOC 3

EL RECONEIXEMENT DE LA QUALITAT I LA MILLORA DE L’IMPACTE DE LES PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES EN CATALÀ

CONDUCCIÓ: Joan Santanach Suñol, delegat del rector per a Política Lingüística i Publicacions de la Universitat de Barcelona (UB).
S’hi presentarà l’informe que recull propostes de mesures de foment de la recerca en català a les publicacions científiques. Aquest document s’adreça als responsables de recerca de les universitats, de política lingüística de les respectives administracions i a les agències de qualitat. La presentació de l’informe anirà a càrrec de Mireia Sopena i Buixens, de Publicacions i Edicions de la UB.

DIJOUS 4 DE MAIG

15:15 h

RECEPCIÓ DE PARTICIPANTS I BENVINGUDA

Josep Pallarès Marzal, rector de la URV
Carlos Brull i Fornt, alcalde de Falset

15:30 h

BLOC 1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ

16:45

DESCANS

17 h

BLOC 2. L’EDICIÓ DE MANUALS I ELS AJUTS A MATERIALS DOCENTS EN CATALÀ

17:45 h

DEBAT

19 h

VISITA A LA COOPERATIVA DE FALSET-MARÇÀ

DIVENDRES 5 DE MAIG

9:15 h

VISITA GUIADA AL CASTELL DE FALSET – MUSEU COMARCAL

9:30 h

BLOC 3. EL RECONEIXEMENT DE LA QUALITAT I LA MILLORA DE L’IMPACTE DE LES PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES EN CATALÀ

10:30 h

DESCANS

10:45 h

DEBAT I CONCLUSIONS FINALS

12:15 h

CLOENDA

José Antonio Moreno Villanueva, comissionat de Política Lingüística i Publicacions de la URV

12:30 h

FINALITZACIÓ DE LA TROBADA

Allotjament recomanat

HOSTAL SPORT DE FALSET
Contacte per fer la reserva: reserves@hotelspriorat.com o 977 830 078.
Cal indicar que assistireu al Fòrum Vives conjunt de serveis lingüístics i serveis de publicacions i editorials universitaris que organitza la Xarxa Vives.

Amb el suport de:

Logotip_Generalitat_de_Catalunya