Emergència climàtica banner

Jornada Emergència Climàtica a la Mediterrània

Jornada Emergència Climàtica a la Mediterrània

SIMULACIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA COP27

3 de novembre de 2022
Aula Magna de la Universitat de Barcelona

Presentació

Per primera vegada a la història, la propera Conferència de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, la COP27, que tindrà lloc a Sharm el Sheikh (Egipte) entre el 6 i el 18 de novembre de 2022, inclourà un pavelló dedicat a la Mediterrània. L’objectiu és posar de relleu alhora els reptes urgents a què s’enfronta aquesta regió i les solucions innovadores que s’hi estan desenvolupant. El pavelló mediterrani és una coalició de socis amb objectius comuns: la Unió per la Mediterrània, el Partenariat per la Recerca i la Innovació de l’Àrea Mediterrània (PRIMA) i UNEP-MAP, juntament amb altres organitzacions destacades i un comitè científic coordinat per la xarxa de persones expertes en canvi climàtic i mediambiental a la Mediterrània (MedECC), que aplega 600 científics i científiques i que ha elaborat la primera avaluació sobre els riscos del canvi climàtic a la regió mediterrània.
Els dies previs a aquest esdeveniment únic, PRIMA i la Xarxa Vives d’Universitats impulsen de manera pionera la primera SIMULACIÓ DE PAVELLÓ MEDITERRANI adreçada a estudiantat universitari. L’objectiu és facilitar la presa de consciència de l’alumnat sobre les necessitats urgents d’adaptar-se i mitigar el canvi climàtic, i que el canvi climàtic afecta per igual els països del nord i del sud de la Mediterrània.

S’hi pararà especial atenció a seguretat alimentària i agroalimentació a la Mediterrània, per reflexionar sobre el conjunt de la cadena de valor agroalimentària, des de l’abastiment d’aigua i fertilitzants fins al transport i la distribució.
A partir d’una dinàmica de grups en què es dividirà l’estudiantat participant en delegats del nord i delegats del sud, la idea és que puguen debatre en primera persona i aportar solucions sobre adaptació, mitigació i decisions econòmiques que afecten la regió en què viuen. Perquè la veu dels i les joves és necessària en el debat sobre acció climàtica internacional.

Participació

L’activitat està oberta a l’estudiantat de les universitats de la Xarxa Vives (grau, màster i doctorat), però LES PLACES SÓN LIMITADES. Caldrà inscriure’s a través d’aquest formulari fins al 31 d’octubre de 2022.

Programa

8:50 h

ACREDITACIONS

9 h

BENVINGUDA INSTITUCIONAL

9:20 h

FASE DE PRENEGOCIACIÓ
I. INTRODUCCIÓ: EL CANVI CLIMÀTIC I LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA A LA MEDITERRÀNIA,
Marta Guadalupe Rivera Ferre, coordinadora i autora del Nexus Report de la Xarxa MedECC (Mediterranean
Experts on Climate and Environmental Change)

II. CARACTERITZACIÓ DEL PROBLEMA I PROPOSTA DE SOLUCIONS
Isabel Viola Demestre, professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona
Juan Antonio Ruiz Garcia, professor de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra

11:40 h

PAUSA

12:15 h

FASE DE NEGOCIACIÓ

Taules de negociació

14:50 h

CONCLUSIONS I CLOENDA

Organitza:

Logotip XVU