Jornada: La dimensió cultural de la universitat

Jornada: La dimensió cultural de la universitat

FV-capçalera-1. Logo 2020

El format és híbrid: presencial a la Sala de Juntes de Rectorat de l’UJI fins a completar aforament permés per condicions sanitàries i també es pot seguir telepresencialment a través de Zoom.

Objectius

El Fòrum Vives pretén impulsar una reflexió col·laborativa a partir de la proposta de Carta d’Universitats i Cultura, entesa com un marc de referència comú i un horitzó ambiciós per definir, fer visible i enfortir la dimensió cultural de les universitats, i per facilitar la col·laboració entre les institucions que conformen la Xarxa Vives a partir de sis àmbits temàtics:

1. Educació i formació cultural.
2. Recerca i divulgació del coneixement.
3. Creació i programació cultural.
4. Conservació i divulgació del patrimoni material i immaterial.
5. La universitat en l’ecosistema cultural local.
6. La dimensió digital de la cultura.

La tasca principal de les universitats és proporcionar educació superior d’alta qualitat i dur a terme investigacions científiques en els límits del coneixement, sobre les quals fonamentar el desenvolupament de societats més justes, sostenibles i amb majors cotes de benestar.

Com a institució vinculada a la formació de persones i a la generació i divulgació del coneixement, la universitat és un agent eminentment cultural. Al llarg de la història, moltes universitats han estat el referent cultural dels seus territoris, i n’han esdevingut un motor de desenvolupament. Entesa en sentit profund, la dimensió cultural de la universitat va més enllà de l’oferta formativa o de la tasca investigadora, i hauria d’impregnar el conjunt de la institució, transcendint l’estructuració interna i incidint en tots els àmbits del coneixement.

La base cultural comuna atorga al conjunt d’universitats de la Xarxa elements de cohesió en la definició de polítiques universitàries i, molt especialment, en la definició estratègica de la cultura a la universitat.

Des de fa temps, però intensificada darrerament arran de la crisi sanitària, social i econòmica, s’ha posat de manifest una inquietud pel que fa a la consideració dels aspectes culturals a les universitats. Aquesta preocupació deriva, entre d’altres, de l’absència d’un marc legal específic dins la universitat en relació amb l’àmbit cultural, el grau variable de desenvolupament de l’acció cultural de les universitats, i la manca de definició de les places professionals relacionades amb la gestió cultural, un fet que afecta de retruc la consolidació del treball en aquest àmbit. Així mateix, les transformacions pròpies de la cultura en la societat contemporània fan necessari reflexionar de manera permanent al voltant de les estratègies i les formes de gestió en aquest àmbit, i exigeixen també moments periòdics de revisió de les orientacions vigents.

D’aquest conjunt d’inquietud suscitades en els espais de reflexió interuniversitària del Grup de Treball de Gestió Cultural i de la Comissió de Cultura de la Xarxa Vives, en sorgeix l’impuls de proposar una Carta d’Universitats i Cultura.

El Fòrum Vives “La dimensió cultural de la universitat” s’emmarca en el programa commemoratiu del 30è aniversari de la creació de la Universitat Jaume I.

Direcció acadèmica


• Jordi Montaña, vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats.
• Carmen Lázaro Guillamon, vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I.
• Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València.

Comissió organitzadora

Grup de Treball de Gestió Cultural de la Xarxa Vives d’Universitats.

Participació


La jornada s’adreça a:

· Vicerectors i vicerectores de: Cultura i d’Extensió Universitària, Territori, Compromís Social, Relacions Institucionals i Política Lingüística.
· Direcció i personal tècnic dels serveis de cultura i extensió universitària.

Per a participar cal formalitzar la inscripció a través d’aquest formulari abans de dimarts 18 de maig.

Programa

12 h

Benvinguda
Eva Alcón Soler, vicepresidenta II de la Xarxa Vives d’Universitats i rectora de la Universitat Jaume I.

12:10 h

Presentació de la Carta d’Universitats i Cultura de la Xarxa Vives d’Universitats
Carmen Lázaro Guillamon, vicerectora de Cultura i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I.
Joan Josep Busqueta Riu, vicerector de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida.

12:40 h

Debat

13:15 h

Conclusions
Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València.
Ignasi Casadesús i Olucha, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats.

En el marc de:

Amb el suport de:

Logotip_Generalitat_de_Catalunya