Objectius 2025 de Política Lingüística Universitària

Objectius 2025 de Política Lingüística Universitària

FV-capçalera-1. Logo 2020
25 i 26 de novembre de 2021
Universitat de València. Auditori Joan Plaça - Jardí Botànic

Presentació

L’àmbit universitari s’ha constituït com un camp amb un marc institucional propi de suport a la normalització del català amb una lògica relativament autònoma respecte als marcs normatius locals, autonòmics i estatals. Fa uns anys el disseny de les polítiques lingüístiques universitàries (PLU) estava més cenyit a la diversitat de marcs legals i de situacions sociolingüístiques dels diferents territoris, però en el context recent s’està produint una certa convergència entre les realitats sociolingüístiques i de política lingüística que fa més fàcil homogeneïtzar i generar un marc conceptual, terminològic i d’estratègies de gestió compartit.

La Xarxa Vives n’és l’exemple. És l’única institució d’un mateix domini lingüístic integrat per 4 estats que disposa d’un Pla de Política Lingüística propi i comú per les seues universitats. L’origen d’aquesta fita és fruit del treball conjunt que els responsables dels Serveis Lingüístics universitaris porten a terme, en el marc de la Comissió de Llengua de la XVU, des de fa més de 20 anys. Aquesta Comissió va ser pionera a desenvolupar un pla de de treball estable, vàlid per a tot el territori Vives, que incorporara criteris generals en matèria de llengua aplicables a tots els àmbits de la universitat, i que vetllara per la normalització, la coordinació d’accions i la promoció del català a través de més de 30 línies de treball cada any.

Paral·lelament, ens trobem davant d’una cruïlla tecnològica, educativa, econòmica i social, precipitada per una pandèmia que tindrà previsiblement un gran impacte en el futur de la globalització. En el camp universitari, tindrà una incidència molt rellevant en el procés d’internacionalització, que prendrà un altre caire, amb menys mobilitat física, i també en el vessant tecnològic, amb un increment de la digitalització. En aquest cicle es constata la consolidació i l’avanç d’ideologies supremacistes, que en el camp lingüístic es manifesta en apostes de monolingüisme excloent vinculat a llengües de tradició imperial o franca que s’allunyen de l’esperit de solidaritat i cooperació europees.

Preservar la diversitat lingüística, promoure el plurilingüisme ha estat i és un dels objectius de les universitats, connectant amb diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment l’objectiu 4 que estableix “Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida”; o la meta quarta de l’objectiu 11 en indicar que cal “Enfortir els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món”.

En aquest context cobra especial importància compartir idees i estratègies per enfortir l’ús del català com a llengua acadèmica en l’espai complex i divers de la Xarxa Vives. Cal ‘llegir’ el context per projectar el futur, i situar el català com a competència transversal necessària per reforçar la qualitat de l’educació i com a part indestriable de la responsabilitat social de les universitats.

Quina ha de ser l’agenda 2025 de la política lingüística de les universitats de la Xarxa Vives? Quina formació han d’obtenir les persones titulades a les universitats? Com volem que siguen els graduats i els investigadors de les nostres universitats des del punt de vista professional, lingüístic i convivencial? Quins objectius avaluables podem fixar, amb quin calendari i quins indicadors de seguiment? Quines accions polítiques universitàries cal articular que incrementen el valor social de la llengua i incentiven l’ús del català en les diferents activitats de la universitat? Com podem implicar el conjunt de la comunitat universitària en la protecció de drets i compliment dels usos previstos en els reglaments d’usos i plans de llengües?

Objectius

1. Presentar l’estat de la qüestió sobre la política lingüística universitària, a partir principalment dels informes de política lingüística publicats per la Xarxa Vives, i consensuar conceptes comuns d’aquesta política que permeten entendre millor la realitat.
2. Analitzar com les universitats han de regular la política lingüística universitària en el marc de la seua capacitat normativa, d’acord amb el seu caràcter transversal i la vinculació amb la política acadèmica i d’internacionalització.
3. Establir actuacions i indicadors bàsics compartits per avaluar els resultats de les polítiques lingüístiques universitàries.

Direcció científica

• Rosa Calafat Vila, coordinadora de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
• Rafael Castelló Cogollos, director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València (UV).

Comissió organitzadora

• Matilde Baño Caballero, gestora d’Activitats Culturals i de Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH).
• Carolina Bastida Serra, coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del Grup de Recerca en Llengües de la Universitat d’Andorra (UdA).
• Jordi de Bofarull Bertran, responsable de l’Àrea de Llengua Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Coordinació

Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d’Universitats

Inscripció

Per a participar cal formalitzar la inscripció a través d’aquest formulari abans de dilluns 22 de novembre.

Programa

DIJOUS 25 DE NOVEMBRE

16 h

ACREDITACIONS

16:30 h

BENVINGUDA
María Vicenta Mestre Escrivà, rectora de la Universitat de València (UV)

16:35 h

PONÈNCIA: Constraints and challenges in strengthening multilingualism in higher education
Robert Phillipson, professor emèrit del Departament d’Estudis Internacionals de la Llengua i Lingüística Computacional de l’Escola de Negocis de Copenhague.
Presenta: Jordi Montaña, vicepresident I de la Xarxa Vives

17:05 h

DEBAT
Modera: Jordi Montaña, vicepresident I de la Xarxa Vives

17:30 h

PONÈNCIA: Política Lingüística Universitària. Un estat de la qüestió des de la perspectiva de la llengua catalana
Avel·lí Flors-Mas, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el CUSC-Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (UB).
Presenta: Jordi Montaña, vicepresident I de la Xarxa Vives

18 h

DEBAT
Modera: Jordi Montaña, vicepresident I de la Xarxa Vives

Programa

DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE

9 h

TAULA RODONA: Política lingüística i política acadèmica, un diàleg necessari
Miquel Nicolau i Vila, rector de la Universitat Andorra (UdA).
Pilar Safont Jordà, vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat de la Universitat Jaume I (UJI).
Imma Ribas Vila, vicerectora de Qualitat i Política Lingüística de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Francesc Xavier Vila i Moreno, Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Francisco José Torres Alfosea, vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la Universitat d’Alacant (UA).
Modera: Isabel Vázquez Navarro, vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la UV.
Relata: Matilde Baño Caballero, gestora d’Activitats Culturals i de Promoció Lingüística de la UMH.

10 h

TAULA RODONA: La regulació de la política lingüística universitària i els vasos comunicants amb les regulacions regionals i estatals
Vicenta Tasa Fuster, directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la UV.
Jordi Matas Dalmases, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de la UB.
Rafael Castelló Cogollos, director del Servei de Política Lingüística de la UV.
Rosa Calafat Vila, coordinadora de Política Lingüística de la UIB.
Modera: Laura Roman Martín, secretària general de la URV.
Relata: Carolina Bastida Serra, coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del Grup de Recerca en Llengües de la UdA.

11 h

PAUSA

11:25 h

PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D’INDICADORS DE PLU DE LA XVU
Jordi de Bofarull Bertran, responsable de l’Àrea de Llengua Catalana de la URV i secretari de la Comissió de Llengua de la XVU.
Esteve Valls Alecha, subdirector del Departament de Lingüística Aplicada de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Avel·lí Flors-Mas, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el CUSC-Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB.
Modera: Francisco José Torres Alfosea, president de la Comissió de Llengua de la XVU i vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la UA.
Relaten: Matilde Baño Caballero, gestora d’Activitats Culturals i de Promoció Lingüística de la UMH.
Carolina Bastida Serra
, coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del Grup de Recerca en Llengües de la UdA.

12:25 h

CONCLUSIONS
Matilde Baño Caballero, gestora d’Activitats Culturals i de Promoció Lingüística de la UMH.
Carolina Bastida Serra, coordinadora del Servei de Programes Internacionals i del Grup de Recerca en Llengües de la UdA.

12:45 h

CLOENDA
Rubén Trenzano Juan, director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana.
Jaume Carot Giner, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat de les Illes Balears.

Amb el suport de:


Logotip_Generalitat_de_Catalunya