VII Trobada de Programes Sènior

VII Trobada de Programes Sènior

FV-capçalera-1. Logo 2020
NOUS PERFILS D’ALUMNAT: DUES GENERACIONS SÈNIOR A LES AULES DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA SÈNIOR
Coordina: Universitat de Girona

Presentació

La VII Trobada Fòrum Vives de Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats té a com objectiu oferir formació sobre els nous perfils d’alumnat a les aules dels programes de formació universitària sènior. A més de la ponència La gent gran i l’educació permanent (a càrrec de Salomó Marquès, pedagog i docent al departament de Pedagogia de la Universitat de Girona), la Trobada acollirà la taula rodona i interactiva La gent gran, l’educació i les noves tecnologies, que estarà moderada per Guillem Alsina (periodista i gerent de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona) i comptarà amb la participació de Rosa Torrijos (directora de l’agència Altaveu Creatiu) i David Sabaté (gerent de Tothomweb). 

Programa

12 h

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE PROGRAMES SÈNIOR
1. Informació general
2. Revisió de l’enquesta de l’Informe periòdic sobre els Programes Universitaris de Majors. Establiment del Pla de Treball per a l’elaboració del IV Informe.
3. Valoració sobre la continuïtat, si escau, del programa Etheria.
4. Presentació de l’estat d’execució de l’Estudi sobre l’impacte social de la formació universitària sènior a les universitats de la Xarxa Vives.
5. Proposta i aprovació, si escau, de noves accions del pla de treball per al curs 2020/2021.
a. Jornada Fòrum Vives de formació per a formadors: tema i universitat amfitriona.
b. Altres accions.
6. Torn obert de paraula.

16 h

SALUTACIÓ
Sílva Llach, vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona.

16:30 h

LA GENT GRAN I L’EDUCACIÓ PERMANENT
Salomó Marquès, pedagog i docent al departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

18 h

TAULA RODONA I INTERACTIVA SOBRE LA GENT GRAN, L’EDUCACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES
Rosa Torrijos, directora de l’agència Altaveu Creatiu
• Fractura digital generacional.
• Trencar estereotips: gent gran i aprenentatge de les TIC.
• Mètodes d’aprenentatge i capacitació.
• Solucions que puguin tenir un impacte positiu per a la inclusió social de la gent gran.
David Sabaté, gerent de Tothomweb
• Accessibilitat universal i TIC.
• Solucions i iniciatives tecnològiques que milloren la qualitat de vida de la gent gran.
• Projectes d’innovació en l’aprenentatge.
PRESENTACIÓ I MODERACIÓ: Guillem Alsina, periodista i gerent de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG).

20 h

RUTA VIRTUAL PER GIRONA “TEMPS DE FLORS”

Amb el suport de:


Logotip_Generalitat_de_Catalunya