XXI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris

XXI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris

FV-capçalera-1. Logo 2020

Impacte de la política lingüística en l’educació superior
Trobada telepresencial

Objectius

El Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives preveu una acció pluriennal consistent en l’elaboració d’una col·lecció d’informes adreçats a “potenciar la utilització i la normalitació de la llengua pròpia” (art. 2 dels Estatuts de la Xarxa Vives). Aquesta col·lecció respon a la necessitat de contribuir a crear una base sòlida d’informació transversal, sistematitzada i rigorosa en matèria de política lingüística, que fomente alhora millores en les polítiques universitàries en aquest àmbit i la promoció, la normalització, el prestigi social i la dinamització de l’ús de la llengua pròpia.

La col·lecció d’estudis Impacte de la política lingüística en l’educació superior parteix dels 4 eixos de treball que estableix el Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció institucional.

Els continguts de cadascun dels estudis s’han fixat per donar resposta a diversos dels criteris de política lingüística sobre els que se sustenta aquest pla. L’elaboració tècnica s’ha encarregat al Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB), sota la coordinació de Rafael Castelló, director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, i Francesc Xavier Vila, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona. La Comissió de Llengua ha aportat les dades necessàries i en farà el seguiment.

L’objectiu principal de la XXI Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris és analitzar i debatre els resultats dels informes, en perspectiva a encetar i liderar des de la Xarxa Vives un debat ampli i transversal sobre política lingüística a les universitats durant els propers anys.

Participació

Les sessions estan obertes a responsables de servei, tècnics de planificació i dinamització i responsables d’àrea dels Serveis Lingüístics Universitaris de la Xarxa Vives.

Les sessions es podran seguir a través de Google Meet des d’aquest enllaç.

Confirmacions d’assistència a través d’aquest formulari fins al 5 de novembre.

Programa

DILLUNS 9 DE NOVEMBRE

9 h

SALUTACIÓ I PRESENTACIÓ DE LA TROBADA

Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears.
Carles Cortés, president de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats.
Francesc Xavier Vila, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona.
Rafael Castelló, director del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.

9:30 h

BLOC 1. ANÀLISI I DEBAT SOBRE ELS INFORMES:

  • La llengua de les tesis doctorals defensades a l’espai Vives
  • Publicació de la recerca en català

CONDUEIX: Jordi de Bofarull, sotscoordinador del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili

10:30 h

PAUSA

12:30 h

BLOC 2. ANÀLISI I DEBAT SOBRE L’INFORME:

  • Seguiment dels usos lingüístics institucionals universitaris

CONDUEIX: Rosa Calafat, coordinadora de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears

DIMECRES 11 DE NOVEMBRE

9 h

BLOC 3. ANÀLISI I DEBAT SOBRE ELS INFORMES:

  • Intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de la Xarxa Vives
  • Ús de la llengua en la docència

CONDUEIXEN: Conxa Planas, cap dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i David Casals, tècnic lingüístic de Dinamització i Sociolingüística de la Universitat de Barcelona

10 h

CONCLUSIONS
RELATOR: Aveŀlí Flors-Mas, investigador del CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, Universitat de Barcelona

Amb el suport de:


Logotip_Generalitat_de_Catalunya