Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i LSC a les xarxes

Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i LSC a les xarxes

Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i LSC a les xarxes

El Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana (LSC) a les xarxes és una iniciativa de la Xarxa Vives d’Universitats, el Grup d’Estudi de Llengües Amençades de la Universitat de Barcelona i Òmnium Cultural. El certamen valora i premia l’originalitat, la qualitat tècnica, artística i lingüística, així com la contribució a la promoció de la llengua dels canals difosos a les xarxes socials.

Tancada. Convocatòria no vigent.

El concurs és obert a persones menors de 35 anys.

El termini per participar-hi és el 31 de març de 2023.

S’estableixen tres modalitats: premi al millor canal en català, premi al millor canal en aranès i premi al millor canal en llengua de signes catalana (LSC).

Les candidatures es poden presentar per dues vies:

a. Autopresentació. Qualsevol persona pot presentar la candidatura sobre el seu canal.
b. Presentació de treballs aliens. Qualsevol persona pot presentar la candidatura sobre el canal d’altre que li semble que pot optar al premi.

Cada candidatura només pot presentar 1 canal que opta al premi.

No s’acceptaran candidatures de canals que hagen estat premiats en l’anterior edició del premi, independentment de la modalitat en què haja estat premiat.

No s’acceptaran candidatures de canals que hagen rebut finançament públic o patrocini privat per a l’elaboració dels continguts audiovisuals. 

La temàtica dels vídeos és lliure.

Els canals que es presenten al premi han de contenir un mínim de 5 vídeos publicats durant 2022. L’accés als continguts ha de ser obert i públic, permetent incrustar els vídeos de manera pública a webs externs. Les xarxes socials admeses són: YouTube, Vimeo, Instagram TV, Tik ToK o Twitch.

Els vídeos presentats poden estar gravats amb qualsevol dispositiu (càmera de vídeo, càmera fotogràfica digital, telèfon mòbil, etc.) i podran estar editats amb eines o programari extern.

Els vídeos hauran de tenir una durada mínima d’1 minut.

Les llengües emprades en els vídeos dels canals presentats han de ser català, aranès i/o llengua de signes catalana (LSC). S’acceptaran candidatures que continguen d’altres llengües, sempre que aquestes no representen més del 20% de la totalitat del vídeo.

S’estableixen 3 premis, repartits de la manera següent:

a. Premi al millor canal en català: 1.000 €
b. Premi al millor canal en aranès: 1.000 €
c. Premi al millor canal en LSC: 1.000 €

El jurat valorarà les candidatures en funció de l’originalitat, la qualitat tècnica, artística i lingüística i la contribució a la promoció de la llengua en aquest àmbit.

L’organització del premi es reserva el dret a excloure aquelles candidatures amb contingut obscè, violent, sexista, racista, denigrant o discriminatori, o que vulnere els drets fonamentals de les persones, així com les que no complisquen els requisits establerts en aquestes bases.

El premi d’alguna de les categories pot declarar-se desert. En aquest cas, el jurat es reserva la possibilitat de distribuir la dotació corresponent entre les altres candidatures premiades.

Els premis es comunicaran abans del 20 de maig de 2023 i es faran públics a vives.org.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Els vídeos que contenen els canals guanyadors, i que hagen estat publicats durant 2022, hauran de romandre amb accés públic durant un període de 2 anys, a comptar des del dia en què es faça públic el veredicte del jurat. 

Per rebre els premis, els guanyadors hauran de presentar una declaració responsable que indique que han obtingut l’autorització de les terceres persones la imatge o la música de les quals haja estat utilitzada en els vídeos publicats fins a la data del veredicte al canal presentat al premi. En cas que algun tercer reclamara drets d’imatge, drets d’autor, o la vulneració de drets de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de dades o qualsevol altre, les entitats organitzadores del premi quedaran exonerades de tota responsabilitat.

L’acceptació del premi implica la cessió dels drets de difusió i publicació per part de les entitats organitzadores, dels vídeos que contenen els canals guanyadors.

La participació en el premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

El “Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana (LSC) a les xarxes” valora i premia l’originalitat, la qualitat tècnica, artística i lingüística, així com la contribució a la promoció de la llengua, dels vídeos i canals difosos a les xarxes socials.

El jurat de la primer edició ha resolt que el premi al millor canal és per a “La Dimoni de Maxwell” i el premi al millor vídeo per a “El brutal edifici de l’MI6, el servei secret d’espionatge britànic”.

Guanyadors del la III edició

Millor canal en català

Canal: Valenardat (Instagram i TikTok)
Autora: Marta Molina Carda

Millor canal en aranès

Títol: TikaranTok (TikTok)
Autors: Àlex Alonso, Ainara Barreto, Marc Hernández, Noa López, Ana Martimpé, Jan Moga, Ariadna Pedarros i Haizea Pereira

Millor canal en llengua de signes catalana

Títol: enCantados (Youtube)
Autora: Associació sòcio-cultural enCantades de Barcelona

Millor canal en llengua de signes catalana

Títol: Aimada LSC (Instagram)
Autora: Esther Viñas Oliveró

Guanyadors del la II edició

Millor canal en aranès

Títol: Es Paums (Youtube)
Autors: Associació cultural Es Paums de Vilamòs (Vall d’Aran)

Millor canal en llengua de signes catalana

Títol: mou_les_mans (Instagram)
Autora: Júlia Evans Calm

Guanyadors del la I edició

Millor canal

Canal: La Dimoni de Maxwell
Autora: Mariona Esquerda Ciutat

Organitza
Logo-XVU_sense-fons-768x172
LOGO_OC_HORITZONTAL