Logotip d'Etheria
ETHERIA és un programa interuniversitari de formació permanent sènior adreçat a públic a partir de 55 anys. Planteja una proposta pedagògica nova, tant per a l’alumnat com per al professorat que hi participa, a través de la combinació d’aprenentatge en línia i pràctiques presencials. Desenvolupa una didàctica acadèmica, social i d’oci recreatiu a través d’aprenentatge formal i no formal.

ETHERIA Inclou mobilitat en el territori de la Xarxa Vives a través de la col·laboració entre els programes sènior de les universitats de la Xarxa.