La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats en educació superior, cultura i llengua. Lidera serveis per a universitats amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària transfronterera de l’Europa Mediterrània.

Regió universitària de 22 universitats de 4 estats europeus: Andorra, Espanya, França i Itàlia.

• Comunitat universitària integrada per 500.000 estudiants, 40.000 PDI i 20.000 membres del PAS.

17 programes, 60 grups de treball, 150 accions anuals.

• 25 anys de xarxa consolidada d’aliances a tots els territoris de parla catalana.

 

 

VISIÓ

 

Ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta i la plataforma pel desenvolupament d’estratègies comunes de les universitats de la comunitat que integren les societats de parla i cultura catalana, distribuïdes en la regió Pirineus-Mediterrània.

 

 

MISSIÓ

 

La Xarxa Vives d’Universitats promou la cohesió de la comunitat universitària i reforça la projecció i l’impacte de la universitat en la societat. La Xarxa Vives d’Universitats desenvolupa la seua missió:

  • Mitjançant una sistemàtica de treball coordinat i compartit, fonamentat en l’equitat entre els seus membres, la qualitat i el servei.
  • Formulant propostes conjuntes de les universitats i facilitant la seua inclusió en l’agenda social i política de cada realitat administrativa.
  • Contribuint a fer encara més forta l’educació superior i la recerca.

 

Reforçar el paper de les institucions
d’educació superior com a motor d’innovació
i de millora de la competitivitat
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular