Jordi Matas

La Xarxa Vives és molt més que una institució que abraça i coordina 21 universitats de quatre estats. La Xarxa Vives no només impulsa l’organització conjunta d’activitats en l’àmbit de … Més…