La universitat com a comunitat d’emprenedors

Actualment hi ha un interessant debat sobre la missió de la universitat; sobre quin ha de ser el seu paper en aquesta crisi que és, realment, un canvi de paradigma. Un punt de vista molt enriquidor per a les persones … Més…