La universitat suspén en perspectiva de gènere

Igualtat de gènere

La docència i la recerca continuen sent androcèntriques com demostra el fet que només el 17% dels graus incorporen assignatures específiques de gènere i menys del 5% dels grups de recerca treballen temes de gènere a la seua investigació.