Universitat i territori

En els darrers vint-i-cinc anys la relació entre les universitats i el territori ha experimentat grans transformacions derivades  de l’expansió del sistema universitari; expansió que ha aprofundit el procés de … Més…